COVID-19. REPOSITORIO GLOBAL DE INFORMACIONES

INFORMACIONES OFICIALES 

baner-ingeniatufuturo.jpg

XUNTA DE GALICIA

Decreto 179/2020, do 4 de novembro, do Presidente da Xunta de Galicia, polo

que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para

facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada

no marco do estado de alarma declarado polo Real decreto 926/2020, do 25 de

outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de

infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

Orde do 4 de novembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención

específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica

derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Decreto 178/2020, do 30 de outubro, do Presidente da Xunta de Galicia, polo

que se adoptan medidas en determinados ámbitos territoriais da Comunidade

Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de

autoridade competente delegada no marco do estado de alarma declarado polo

Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma

para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.
 

GOBIERNO DE ESPAÑA

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,

RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
R. D. 956/2020 de 3 de noviembre
Prorroga el estado de alarma

para contener la propagación de infecciones causadas

por el SARSCoV-2.

JEFATURA DEL ESTADO
R.D. 926/2020 de 25 de octubre,
Declara el estado de alarma

para contener la propagación de infecciones causadas

por el SARSCoV-2.

legislacion-crisis-sanitaria.jpg
ancla-abogados-baner.jpg

Añadidos recientes*

GOBIERNO DE ESPAÑA

XUNTA DE GALICIA.

COETICOR

CGETI

COGITI

MUPITI

OTRAS ENTIDADES

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Pinterest
  • whatsapp_prueba.png
  • White Blogger Icon
  • White RSS Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon
  • White Flickr Icon