COVID-19. REPOSITORIO GLOBAL DE INFORMACIONES

INFORMACIONES OFICIALES 

baner-ingeniatufuturo.jpg

XUNTA DE GALICIA

​​Decreto 76/2021, do 5 de maio
polo que se modifica o Decreto 45/2021 de 17 de marzo. polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia

para facer fronte á crise sanitaria,
na condición de autoridade competente delegada
no marco do disposto polo Real decreto 926/2020,
do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma

para conter a propagación de infeccións
causadas polo SARS-CoV-2.

 

Orde do 5 de maio de 2021 pola que se modifica
a Orde de 17 de marzo de 2021

pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación

epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

GOBIERNO DE ESPAÑA

 

JEFATURA DEL ESTADO

Ley 2/2021 de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención

y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,

RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
R. D. 956/2020 de 3 de noviembre
Prorroga el estado de alarma

para contener la propagación de infecciones causadas

por el SARSCoV-2.

JEFATURA DEL ESTADO
R.D. 926/2020 de 25 de octubre,
Declara el estado de alarma

para contener la propagación de infecciones causadas

por el SARSCoV-2.

legislacion-crisis-sanitaria.jpg
ancla-abogados-baner.jpg

Añadidos recientes*

GOBIERNO DE ESPAÑA

XUNTA DE GALICIA.

COETICOR

CGETI

COGITI

MUPITI

OTRAS ENTIDADES

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Pinterest
  • whatsapp_prueba.png
  • White Blogger Icon
  • White RSS Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon
  • White Flickr Icon