top of page
COETICOR - Formación, Cultura y Social - Xornadas Coeticor 2016

Formación, Cultura y Social

Xornadas Coeticor 2023

2024 2023  2022 2021 2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009   

WEBINAR:

“Aproveitando o Programa PADIH
para a Transformación Dixital das Pemes”

13 de decembro - Aprazado ata o 7 de febreiro de 2024

DESCARGAR PROGRAMA

Desde DIHGIGAL, o Hub industrial de Galicia, queremos ofrecervos unha oportunidade única a través do Programa PADIH. Trátase dun bono de 30.000€ a fondo perdido para utilizar en servizos do Hub.
Estes servizos teñen como obxectivo mellorar a competitividade das Pemes, independentemente
do sector ao que pertenzan ou ao que dean servizo.

Trátanse de servizos de alto valor, xa que a través deles pódense obter: Pilotos baseados en intelixencia artificial, asesoramentos en Ciberseguridade, Sustentabilidade ou Marketing Dixital, Propiedade Intelectual e procura de financiamento, así como formacións centradas aspectos craves da tecnoloxía actual.

TALLER PRÁCTICO:

“UTILIZACIÓN DE CHAT GPT DE MANEIRA EFECTIVA”

22 de novembro - A Coruña. Plazas agotadas.

23 de novembro - Santiago de C. Plazas agotadas.

25 de novembro - Ferrol.
DESCARGAR PROGRAMA

Nun mundo onde a tecnoloxía avanza a pasos axigantados, a intelixencia artificial converteuse nunha ferramenta esencial na nosa vida diaria. ChatGPT, desenvolto por OpenAI, é un dos modelos de linguaxe máis avanzados do mundo, capaz de conversar, responder preguntas e asistir en diversas tarefas. 

Taller práctico para utilizar ChatGTP de maneira efectiva.

Casos de uso, interacción con ChatGTP, comprensión de límites éticos e mellores prácticas en conversacións comodelo.

Os asistentes adquiren habilidades para integrar ChatGPT no seu labor profesional.

SOLIDWORKS "CIMWORKS xPert Day"

24 de maio - Santiago de C.
DESCARGAR PROGRAMA

Nuevo SOLIDWORKS 2023

PRESENTACIÓN DE ROBÓTICA COLABORATIVA:
APLICACIÓNS E EXPERIENCIA PRÁCTICA CO COBOT

11 de maio - Santiago de C.
DESCARGAR PROGRAMA

» Presentación de Robótica colaborativa e os seus accesorios.
» Presentación aplicacións de robótica colaborativa
» Explicación do software do robot e os seus comandos básicos de programación.
» Experiencia práctica co robot, buscando que os asistentes poidan facer un pequeno
programa con el e experimentar así a facilidade de programación dos cobots de Universal
Robots. Durante este tempo tamén se atenderán as preguntas e dúbidas dos asistentes.

EL OTRO LADO DE LA PREVENCIÓN

25 de abril - Ferrol --Cancelada--

26 de abril - A Coruña

27 de abril - Santiago de C. --Cancelada--
DESCARGAR PROGRAMA

Dentro del marco de las actividades de formación dirigidas a nuestro colectivo, en colaboración con la Especialista en Prevención de Riesgos Laborales, Laura Costas Villar, COETICOR organiza esta jornada con el objetivo de visibilizar la actividad de Prevención de Riesgos Laborales, fuertemente vinculada a la Ingeniería Técnica Industrial, poniendo en valor que ésta se puede hacer de forma atractiva poniendo el foco en las personas, reforzando la cultura preventiva y organizacional de las empresas.

bottom of page